Aktualności

11 stycznia 2016 10:10 | Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na I półrocze 2016r. w gminie Regimin

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na I półrocze 2016r. w gminie Regimin

czytaj więcej »

08 stycznia 2016 09:33 | Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 2/16 z dn. 7 stycznia 2016r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny...

czytaj więcej »

07 stycznia 2016 14:30 | Aktualności

RUSZYŁY PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST DARMOWA POMOC PRAWNA.

Z początkiem stycznia rozpoczęły działanie punkty bezpłatnej pomocy prawnej . Bezpłatna pomoc prawna dostępna jest od poniedziałku do piątku cztery godziny dziennie. Może z niej korzystać młodzież do 26 roku życia, osoby które ukończyły 65 lat, osoby korzystające ze świadczeń...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 10:29 | Aktualności

NOWY PRZYSTANEK W LEKOWIE

W trakcie przeprowadzonej w ubiegłym roku modernizacji drogi powiatowej w Lekowie wykonana została także nowa zatoka autobusowa. W związku z tym zaistniała konieczność przeniesienia wiaty autobusowej, zlokalizowanej na dotychczasowym przystanku. Nowa, zakupiona za ponad 5 tyś. zł. została ustawiona...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 10:26 | Aktualności

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA WSPARŁ PRZYGOTOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Najprawdopodobniej jeszcze w 2015 roku zostanie uchwalony przez Radę Gminy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Regimin, będący jednym z podstawowych dokumentów przy pozyskiwaniu nowych środków unijnych. Dokument ten przygotowany został przez firmę zewnętrzną, poddany konsultacjom...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 09:46 | Aktualności

GMINA OTRZYMAŁA DOTACJĘ Z FUNDUSZU WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Wójta Gminy o przyznanie dotacji na realizację kolejnego etapu wdrażania programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest. W dniu 27 listopada br....

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 09:38 | Aktualności

NOWY DACH NA DAWNYM DWORZE W ZEŃBOKU.

We współpracy i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Gmina Regimin zrealizowała zadanie wymiany całości dachu - konstrukcji i pokrycia, wraz z przebudową kominów i wymianą orynnowania. Konieczność wymiany wynikała z faktu, że stara konstrukcja...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 09:36 | Aktualności

W REGIMINIE WYBUDOWANO ASFALTOWĄ DROGĘ.

Z nowej asfaltowej drogi cieszyć się mogą także mieszkańcy blisko 10 zabudowań położonych w Regiminie. Ponad 300 metrowy odcinek starej nawierzchni, prowadzący do budynku dawnej lecznicy zwierząt pokryty został masą asfaltowo-bitumiczną. To kolejny, zmodernizowany w ostatnich latach w Regiminie...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 09:33 | Aktualności

NOWA „ASFALTÓWKA” W ZEŃBOKU.

Ponad 380 metrów nowej nawierzchni wykonanej z masy asfaltowo-bitumicznej ułożone zostało w Zeńboku. Inwestycję wykonano na drodze prowadzącej do dawnego młyna (wiatraka) dzięki czemu znacznej poprawie uległy warunki dojazdu do zabudowań leżących wzdłuż tej drogi. Dotychczas jej nawierzchnia...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:54 | Aktualności

DROGA ŻWIROWA LIPA – KOZICZYN.

Dzięki wybudowaniu ponad 800 mb. nowej żwirowej drogi łączącej Lipę z Koziczynem zdecydowanie polepszyły się warunki dojazdu do kilkudziesięciu hektarów gruntów rolnych leżących wzdłuż tej drogi. Skrócił się także przejazd między tymi dwiema miejscowościami. Do tej...

czytaj więcej »